Adresa

Korešpondenčná adresa (vrátenie a výmena objednávok):

Yoginess s.r.o.,
Karpatská 2 (YMCA),
81105 Bratislava

E-mail

Otázky ohľadom objednávok, faktúr a produktov: obchod@yoginess.sk

Spolupráce a veľkoobchod:  info@yoginess.sk

 

Fakturačné údaje

Fakturačná adresa: 

Yoginess s.r.o.
Mariánske námestie 193/12
010 01 Žilina

IČO: 50109618

DIČ: 2120195869

IČ DPH: SK2120195869

Účet: VUB banka
IBAN SK56 0200 0000 0039 2755 1055

Firma je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.64928/L

Prevádzkovateľ je platcom DPH.
Zodpovedné osoby: Jaroslava Jančíková

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina