Adresa

Yoginess s.r.o.
Mariánske námestie 193/12
010 01 Žilina

Telefonický kontakt

Jaroslava Jančíková: +421 911 495 551
tel. kontakt v dňoch Po-Pia v čase 10:00-18:00

E-mail

Informácie o nákupe: info@yoginess.sk

Reklamácie: obchod@yoginess.sk

Fakturačné údaje

IČO: 50 109 618

Účet: VUB banka
IBAN SK56 0200 0000 0039 2755 1055

Firma je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.64928/L

Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.
Zodpovedné osoby: Jaroslava Jančíková

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina