Adresa

Yoginess s.r.o.
Mariánske námestie 193/12
010 01 Žilina

Telefonický kontakt

Jaroslava Jančíková – 0911495551

Na telefóne sme pondelok až piatok od 10:00 do 18:00. 

E-mail

Vaše správy posielajte na: info@yoginess.sk

Fakturačné údaje

IČO: 50109618

DIČ: 2120195869

IČ DPH: SK2120195869

Účet: VUB banka
IBAN SK56 0200 0000 0039 2755 1055

Firma je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.64928/L

Prevádzkovateľ je platcom DPH.
Zodpovedné osoby: Jaroslava Jančíková

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina